collapse
Matematika za 5. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Uslovi za deljivost nekim prirodnim brojevima, deljivost dekadnim jedinicama, deljivost brojevima: 2 i 5, 4 i 25, 3 i 9  (Pročitano 323 puta)

Autor: Matematika | 30.09.2016. u 17:41:01
Uslovi za deljivost nekim prirodnim brojevima, deljivost dekadnim jedinicama, deljivost brojevima 2 i 5, deljivost brojevima 4 i 25, deljivost brojevima 3 i 9


Poznavanje ovih uslova omogucava nam da i pre deljenja dva broja utvrdimo da li su deljivi jedan drugim.

Deljivost dekadnim jedinicama:

 - dekadne jedinice su brojevi: 1, 10, 100, 1000, 10000,...

Broj je deljiv nekom dekadnom jedinicom ako se njegov zapis zavrsava sa bar onoliko nula koliko ih ta dekadna jedinica ima.Deljivost brojevima 2 i 5:

Broj je deljiv brojem 2 ako je poslednja cifra tog broja 0, 2, 4, 6 ili 8.

Broj je deljiv brojem 5 ako je poslednja cifra tog broja 0 ili 5.Deljivost brojevima 4 i 25:

Broj je deljiv brojem 4 ako je dvocifreni zavrsetak tog broja deljiv brojem 4.
 (ako su poslednje dve cifre: 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, ..., 96)

Broj je deljiv brojem 25 ako je dvocifreni zavrsetak tog broja deljiv brojem 25.
 (ako su poslednje dve cifre: 00, 25, 50 iii 75)Deljivost brojevima 3 i 9:

Prirodan broj je deljiv brojem 3 ako je zbir njegovih cifara deljiv brojem 3.
 (324 = 3 + 2 + 4 = 9, pa odmah znamo da je broj 324 deljiv sa 3)

Prirodan broj je deljiv brojem 9 ako je zbir njegovih cifara deljiv brojem 9.
 (324 = 3 + 2 + 4 = 9, pa odmah znamo da je broj 324 deljiv i sa 3 i sa 9)