collapse
Matematika za 5. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Prosti i slozeni brojevi, Eratostenovo sito  (Pročitano 1404 puta)

Autor: Matematika | 30.09.2016. u 17:40:29
Prosti i slozeni brojevi, Eratostenovo sito


Prosti brojevi su svi prirodni brojevi veci od 1 koji imaju tacno dva delioca - broj 1 i samog sebe.

Npr., prosti brojevi su: 2 (u skupu prirodnih brojeva dvojku deli jedinica i sama dvojka i nijedan treci broj),
3, 5, 7, 11, 13, 17, itd.

Slozeni brojevi su svi prirodni brojevi veci od 1 koji imaju vise od dva delioca.

Npr. slozeni brojevi su: 4 ( deljiv je sa: 1, 2, 4), 6 (deljiv je sa 1, 3, 6),..., 10(deljiv je sa 1, 2, 5, 10), itd.

Broj 1 nije ni prost ni slozen (on ima samo jednog delioca: samog sebe).Eratostenovo sito:

Eratosten je bio starogrcki matematicar koji je pronasao postupak za izdvajanje svih prostih brojeva koji su manji od nekog broja.
Tablica brojeva u kojoj pronalazimo ove proste brojeve naziva se Eratostenovo sito.
Pogledajmo kako sito izgleda za prvih 100 brojeva:Prvi broj koji precrtavamo je jedan, jer on nije prost;
Broj 2 zaokruzujemo jer on jeste prost, a precrtavamo sve ostale parne brojeve, jer su oni deljivi sa 2, te su samim tim i slozeni;
Broj 3 zaokruzujemo, jer je i on prost, a zatim precrtavamo sve brojeve koji su deljivi sa 3;
itd.


« Poslednja izmena: 02.10.2016. u 16:13:56 od strane Matematika »