collapse
Matematika za 5. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Aritmeticka sredina  (Pročitano 222 puta)

Autor: Matematika | 30.09.2016. u 17:31:08
Aritmeticka sredina

Aritmeticka sredina dva broja jednaka je zbiru ta dva broja podeljenom sa brojem 2 (jer imamo dva broja):

  (a + b)/2 = aritmeticka sredina (prosecna vrednost) brojeva a i b

Aritmeticka sredina tri broja jednaka je zbiru ta tri broja podeljenom sa tri:

  (a + b + c)/3 = aritmeticka sredina (prosecna vrednost) brojeva a, b i c.

......

Aritmeticka sredina n brojeva jednaka je zbiru tih brojeva podeljenom sa n ( ili kazemo: jednaka je kolicniku zbira tih brojeva i broja n).

Aritmeticka sredina nam najcesce pokazuje prosecnu vrednost.

Primer: Ivan je iz matematike u prvom tromesecju dobio dve peticu, dve cetvorke i jednu dvojku. Koju ocenu ce imati na kraju tromesecja?

Ivanova prosecna ocena za prvo tromesecje bice:

 (5 + 5 + 4 + 4 + 2)/5 = 20/5 = 4.Na brojevnoj polupravoj aritmeticka sredina dva broja odgovara sredistu duzi ciji su krajevi tacke koje odgovaraju tim brojevima.
Mozemo reci i da se izmedju svaka dva razlomka na brojevnoj pravoj nalazi novi razlomak, njihova aritmeticka sredina.