collapse
Matematika za 6. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Pojam trougla, kolinearne i nekolinearne tacke, trougaona linija, osnovni elementi trougla  (Pročitano 1349 puta)

Autor: Matematika | 30.09.2016. u 11:22:46
Pojam trougla, kolinearne i nekolinearne tacke, trougaona linija, osnovni elementi trougla.

Tri tacke su kolinearne ako pripadaju jednoj pravoj.

Tri tacke su nekolinearne ako ne pripadaju jednoj pravoj.
Bilo koje tri nekolinearne tacke odredjuju tacno jednu zatvorenu izlomljenu liniju koja se naziva trougaona linija.Trougaona linija deli ravan u kojoj se nalazi na dva dela: unutrasnjost trougaone linije i spoljasnjost.

Trougao je figura koju cine trougaona linija i njena unutrasnjost.Osnovni elementi trougla: su stranice i uglovi trougla.

Na narednoj slici, stranice trougla cine duzi AB, BC, CA;
Stranice obicno oznacavamo malim slovima latinice, tako da odgovaraju oznakama naspramnih temena:Unutrasnje uglove obelezavamo obicno kao na slici ili kao:
ugao CAB (odgovara uglu \alpha na slici), ugao ABC (\beta), ugao BCA (\gamma).