collapse
Matematika za 6. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Upisana kruznica trougla, Opisana kruznica trougla  (Pročitano 1231 puta)

Autor: Matematika | 30.09.2016. u 11:20:10
Upisana i opisana kruznica trougla.


Upisana kruznica trougla:

Centar upisane kružnice trougla je presečna tačka simetrala uglova trougla. Upisana kružnica dodiruje sve tri stranice trougla.

Opisana kruznica trougla:

Centar opisane kružnice trougla je presečna tačka simetrala stranica trougla. Opisana kružnica sadrži sva tri temena trougla.