collapse
Matematika za 6. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Vrste cetvorouglova - paralelogrami (romboid, romb, pravougaonik, kvadrat), trapez, deltoid  (Pročitano 2429 puta)

Autor: Matematika | 30.09.2016. u 10:50:40
Vrste cetvorouglova - paralelogrami (romboid, romb, pravougaonik, kvadrat), trapez, deltoid.


Vrste cetvorouglova:

Vrste konveksnih cetvorouglova:

Paralelogrami (romboid, romb, kvadrat, pravougaonik):Posledice:

 - ako su naspramni uglovi nekog (bilo kog) cetvorougla jednaki, tada je taj cetvorougao paralelogram;
 - ako su susedni uglovi nekog cetvorougla suplementni (zbir im je 180o), tada je taj cetvorougao paralelogram;
 - ako su dve naspramne stranice nekog cetvorougla jednake i paralelne, tada je taj cetvorougao paralelogram;
 - ako se dijagonale nekog cetvorougla uzajamno polove, tada je taj cetvorougao paralelogram.