collapse
Matematika za 8. razred (klikni za pregled sadrzaja):
[close]

Tema: Lopta, povrsina lopte, zapremina lopte  (Pročitano 817 puta)

Autor: Matematika | 17.10.2016. u 08:50:59
Lopta, povrsina lopte, zapremina lopte.
Sfera je skup svih tacaka u prostoru koje su jednako udaljene od neke fiksirane tacke.
Fiksirana tacka naziva se centar sfere.
Duz koja spaja centar sfere sa bilo kojom tackom sfere naziva se poluprecnik sfere.

Lopta je geometrijsko telo ograniceno sferom.

Centar i poluprecnik sfere su ujedno i centar i poluprecnik lopte.
Povrsina lopte:

Povrsina lopte (sfere) poluprecnika r izracunava se po formuli:

                             P = 4 r^{2} \piZapremina lopte:

Zapremina lopte poluprecnika r izracunava se po formuli:

                              V = \frac{4}{3} r^{2} \pi